25/11/11

Comparació de la liquidació del model de finançament de les comunitats autònomes

Comparació de la liquidació del model de finançament de les comunitats autònomes, podem veure els ingressos de cada comunitat autònoma dels conceptes de IVA, IRPF, impostos sobre alcohols, impostos sobre labors del tabac, ...

Recursos totals liquidats :2009

Milions € €/pob. ajustada Índex
Catalunya 15.394 2.084 103,6
Galícia 6.035 2.034 101,1
Andalusia 15.422 1.888 93,8
Astúries 2.376 2.112 105,0
Cantàbria 1.397 2.376 118,1
La Rioja 717 2.200 109,4
Múrcia 2.744 1.938 96,3
València 9.512 1.903 94,6
Aragó 2.985 2.109 104,8
Castella-la Manxa 4.253 1.936 96,2
Canàries 3.695 1.696 84,3
Extremadura 2.476 2.120 105,3
Balears 2.188 2.000 99,4
Madrid 13.134 2.185 108,6
Castella i Lleó 5.788 2.105 104,6
Total 88.117 2.012 100,0


LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT PER CONCEPTES
50% IRPF (Tram autonòmic amb capacitat normativa)
50% IRPF (Tram autonòmic sense capacitat normativa)
Milions €

Milions €


2009

2009
Catalunya 7.869
Catalunya 7.917
Galícia 1.888
Galícia 1.901
Andalusia 4.556
Andalusia 4.575
Astúries 936
Astúries 941
Cantàbria 498
Cantàbria 499
La Rioja 259
La Rioja 267
Múrcia 830
Múrcia 839
València 3.339
València 3.413
Aragó 1.225
Aragó 1.225
Castella-la Manxa 1.223
Castella-la Manxa 1.233
Canàries 1.180
Canàries 1.220
Extremadura 537
Extremadura 542
Balears 855
Balears 864
Madrid 8.618
Madrid 8.822
Castella i Lleó 1.897
Castella i Lleó 1.910
Total 35.710
Total 36.169


50% IVA
58% IMPOSTOS SOBRE ALCOHOLS
Milions €

Milions €


2009

2009
Catalunya 3.248
Catalunya 121
Galícia 1.040
Galícia 35
Andalusia 2.927
Andalusia 108
Astúries 434
Astúries 18
Cantàbria 249
Cantàbria 12
La Rioja 128
La Rioja 5
Múrcia 502
Múrcia 18
València 1.939
València 73
Aragó 555
Aragó 22
Castella-la Manxa 704
Castella-la Manxa 21
Canàries 0
Canàries 33
Extremadura 347
Extremadura 12
Balears 722
Balears 22
Madrid 2.993
Madrid 97
Castella i Lleó 995
Castella i Lleó 39
Total 16.783
Total 636


58% IMPOST SOBRE LABORS DEL TABAC
58% IMPOST SOBRE HIDROCARBURS
Milions €

Milions €


2009

2009
Catalunya 839
Catalunya 1.004
Galícia 229
Galícia 420
Andalusia 807
Andalusia 1.009
Astúries 102
Astúries 141
Cantàbria 58
Cantàbria 91
La Rioja 28
La Rioja 47
Múrcia 149
Múrcia 231
València 547
València 634
Aragó 133
Aragó 240
Castella-la Manxa 199
Castella-la Manxa 377
Canàries 0
Canàries 0
Extremadura 112
Extremadura 174
Balears 165
Balears 167
Madrid 536
Madrid 636
Castella i Lleó 231
Castella i Lleó 543
Total 4.136
Total 5.714


RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS TRADICIONALS* 
Milions €2009
Catalunya 2.500
Galícia 540
Andalusia 1.828
Astúries 238
Cantàbria 235
La Rioja 87
Múrcia 364
València 1.295
Aragó 427
Castella-la Manxa 489
Canàries 397
Extremadura 188
Balears 377
Madrid 2.120
Castella i Lleó 557
Total 11.645


* Inclou els següents impostos: sobre el patrimoni, sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials, sobre actes jurídics documentats i taxa del joc.


Tots els conceptes els pots trobar aquí


Liquidació del model de finançament per grans conceptes:Invercat Borsa Inversió i Economia

27/10/10

Bons Generalitat: El negoci de Caixes i Bancs

Les caixes i bancs (les entitats que he consultat son: Caixa D’Enginyers, Banc Sabadell i Bancorreos) et cobren una comissió entre el 0,35% i el 0,65% sobre el capital invertit en els bons de la Generalitat de Catalunya. Depenent del Banc o Caixa ni diuen comissió bancària o comissió al cobrar el cupó o comissió semestral, etc.. La qüestió es que aquesta comissió fa que la rendibilitat del cupó ja no sigui del 4,75% sinó que es redueix a entre 4,1% i un 4,4%.

Guanyaran gairebé més ells (3% + 0,35% a 0,65%) que nosaltres (4,75% - 0,35% a 0,65%), però els cales i el risc son nostres!! Si he dit risc, hi ha el risc que el tipus d’interès pugi i per tant si necessites els diners abans d’un any no el podràs vendre al mercat secundari a menys que estiguis disposat a perdre diners. També hi ha el risc que una entitat solvent tregui dintre d’uns mesos un dipòsit al 4% a un termini de més d’un any (aquí corres el risc dels costós d’oportunitat perduts).

Si el teu banc o caixa et cobra una comissió de 0,5% o més potser que t’ho pensis abans de comprar els bons perquè ja hi ha altres productes que ofereixen un 4% i si aconsegueix que el termini de la inversió sigui superior a 1 any, doncs millor un 4% a dos anys que un 4,25% a 1 any, no? Que en penseu vosaltres?

Invercat Borsa Inversió i Economia

8/10/10

Economia Catalana vs països europeus

En el document The fundamentals of the Catalan Economy he trobat el següent gràfic que d’una manera senzilla i clara posiciona l’economia catalana enfront dels diversos països europeus.

(clicar per ampliar)
Economia Catalana 201 vs paisos europeus

Un altre gràfic interessant del informe, es aquest que ens mostra el PIB per capità (dades any 2009) de Catalunya vs la resta de països europeus. Segons el informe, amb 28.532Eur per capità, Catalunya es situaria en la 5ª posició per PIB per càpita, per sobre de països com Alemanya o França.

(clicar per ampliar)
PIB Catalunya 2009 per capita vs països europeus

Invercat Borsa Inversió i Economia

27/7/10

Un altre món

Xavier Verdaguer es va instal.lar a Silicon Valley aquest gener per emprendre projectes, al febrer va aconseguir la primera ronda de finançament i al juliol ja està negociant per portar a mercat un dels seus projectes. ¿Us imagineu aquest ritme de crear nous negocis a Catalunya? Jo ara mateix no m'ho puc imaginar, s'estant realitzant bones iniciatives però de moment vivim en un altre món. El fet positiu es que emprendors catalans com el Xavier estan tenint èxit fora de Catalunya, talent i capacitat en tenim. Falta, com comenta en l'entrevista el Xavier, que es promogui la figura del emprendor i es valori tal com es mereix, tant si l'emprenedor te èxit com si no.


Invercat Borsa Inversió i Economia

4/4/10

¿Els clubs de futbol un mal negoci?

En la següent imatge podem veure el compte de resultats consolidada de la Lliga de futbol espanyola.
(Clicar per ampliar)
Compte resultats lliga de futbol

La Lliga de futbol te unes pèrdues ordinàries de 304 milions d’euros, i son els beneficis extraordinaris els que fan que s’aconsegueixin un benefici net de 48 milions d’euros. Ja sabem que els beneficis extraordinaris un dia o altre s’acabaran (el teu club de futbol només el pots vendre un cop cada 30 o 40 anys), a part del deute global que tenen els clubs que es de 3.489,8 milions d’euros i tenen uns actius totals de 3.833,1 milions d’Euros.

Per tant la lliga de futbol, a nivell consolidat, sembla un mal negoci. ¿Que en penseu vosaltres?

Podeu consultar l’informe de Deloitte : La Liga del Dinero 2008-2009

Font: Edició impresa La Vanguardia, El Dinero, del 4 abril 2010

Invercat Borsa Inversió i Economia

Relació reducció cost compres amb beneficis empresa

En l'edició impresa de La Vanguardia del passat diumenge 28 de març va sortir a la secció del Dinero el següent gràfic:
(Clicar per ampliar)
cost compres vs beneficis empresa

El gràfic ens indica el impacte que te la reducció de costos en les compres sobre els beneficis de l’empresa. Com podem veure una reducció del 1% en el cost de les compres podria permetre augmentar el benefici de l’empresa en un 6,5%.

L’article de La Vanguardia tracta sobre l’ importància, cada vegada més gran, que tenen els directors de compres en l’empresa. Vista la gràfica no ens queda cap dubte que l’ importància del director de compres es fonamental per l’empresa i que s’ha de donar el pes corresponent en l’estratègia empresarial.

Invercat Borsa Inversió i Economia

2/3/10

Estudi Les empreses d’alt Creixement i les Gaseles a Catalunya

Algunes dades de la nota de premsa publicada per la Generalitat sobre l’estudi Les empreses d’alt Creixement i les Gaseles a Catalunya:

Catalunya té 250 empreses d’alt creixement, les quals han augmentat les seves vendes un 174% entre 2004 i 2007

• El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant la Secretaria d’Indústria i Empresa, i amb la col•laboració del Centre d’Economia Industrial, ha publicat un estudi sobre les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya.

• Les 250 empreses han estat identificades, seguint la metodologia d’Eurostat i l’OCDE, entre les companyies catalanes de més de 10 treballadors i que pertanyen al que s’anomena nova indústria (indústria manufacturera i serveis a la producció). D’entre elles, n’hi ha 20 que no superen els 5 anys de vida i que s’anomenen gaseles.

• En conjunt, aquest tipus d’empreses van facturar 3.421 milions d’euros l’any 2007, i van duplicar les seves plantilles entre 2004 i 2007.

A Catalunya hi ha 250 empreses d’alt creixement, és a dir d’empreses que augmenten les seves vendes més d’un 20 per cent anual. La seva facturació, no obstant això, ha estat encara molt superior a aquest llindar, ja que, en conjunt, ha assolit un creixement del 174% entre 2004 i 2007. Aquesta és la conclusió principal de l’estudi Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya, elaborat per l’Observatori de Prospectiva Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa amb la col•laboració del Centre d’Economia Industrial.

En conjunt, les empreses d’alt creixement van facturar 3.421 milions d’euros el 2007 i el que més destaca d’elles és que:

* Van augmentar la seva facturació un 174% entre 2004 i 2007, una xifra espectacular si es considera que la nova indústria en el seu conjunt ho va fer en un 33%.
* Van duplicar les seves plantilles entre 2004 i 2007.

* La seva productivitat és un 48% superior a la del conjunt de les empreses de la nova indústria.

El 70% de les empreses d’alt creixement es dediquen als serveis a la producció (entre les quals destaquen les del sector TIC) i un 30% a la indústria manufacturera (especialment del metall i de l’alimentació), si bé l’estudi destaca que són presents a totes les branques d’activitat. En general, són empreses joves, no lligades a cap grup, de capital nacional, familiars i petites.

Estudi Les empreses d’alt Creixement i les Gaseles a Catalunya:

Font: Sala Premsa Generalitat de Catalunya

Invercat Borsa Inversió i Economia