25/11/11

Comparació de la liquidació del model de finançament de les comunitats autònomes

Comparació de la liquidació del model de finançament de les comunitats autònomes, podem veure els ingressos de cada comunitat autònoma dels conceptes de IVA, IRPF, impostos sobre alcohols, impostos sobre labors del tabac, ...

Recursos totals liquidats :2009

Milions € €/pob. ajustada Índex
Catalunya 15.394 2.084 103,6
Galícia 6.035 2.034 101,1
Andalusia 15.422 1.888 93,8
Astúries 2.376 2.112 105,0
Cantàbria 1.397 2.376 118,1
La Rioja 717 2.200 109,4
Múrcia 2.744 1.938 96,3
València 9.512 1.903 94,6
Aragó 2.985 2.109 104,8
Castella-la Manxa 4.253 1.936 96,2
Canàries 3.695 1.696 84,3
Extremadura 2.476 2.120 105,3
Balears 2.188 2.000 99,4
Madrid 13.134 2.185 108,6
Castella i Lleó 5.788 2.105 104,6
Total 88.117 2.012 100,0


LIQUIDACIÓ DEL MODEL DE FINANÇAMENT PER CONCEPTES
50% IRPF (Tram autonòmic amb capacitat normativa)
50% IRPF (Tram autonòmic sense capacitat normativa)
Milions €

Milions €


2009

2009
Catalunya 7.869
Catalunya 7.917
Galícia 1.888
Galícia 1.901
Andalusia 4.556
Andalusia 4.575
Astúries 936
Astúries 941
Cantàbria 498
Cantàbria 499
La Rioja 259
La Rioja 267
Múrcia 830
Múrcia 839
València 3.339
València 3.413
Aragó 1.225
Aragó 1.225
Castella-la Manxa 1.223
Castella-la Manxa 1.233
Canàries 1.180
Canàries 1.220
Extremadura 537
Extremadura 542
Balears 855
Balears 864
Madrid 8.618
Madrid 8.822
Castella i Lleó 1.897
Castella i Lleó 1.910
Total 35.710
Total 36.169


50% IVA
58% IMPOSTOS SOBRE ALCOHOLS
Milions €

Milions €


2009

2009
Catalunya 3.248
Catalunya 121
Galícia 1.040
Galícia 35
Andalusia 2.927
Andalusia 108
Astúries 434
Astúries 18
Cantàbria 249
Cantàbria 12
La Rioja 128
La Rioja 5
Múrcia 502
Múrcia 18
València 1.939
València 73
Aragó 555
Aragó 22
Castella-la Manxa 704
Castella-la Manxa 21
Canàries 0
Canàries 33
Extremadura 347
Extremadura 12
Balears 722
Balears 22
Madrid 2.993
Madrid 97
Castella i Lleó 995
Castella i Lleó 39
Total 16.783
Total 636


58% IMPOST SOBRE LABORS DEL TABAC
58% IMPOST SOBRE HIDROCARBURS
Milions €

Milions €


2009

2009
Catalunya 839
Catalunya 1.004
Galícia 229
Galícia 420
Andalusia 807
Andalusia 1.009
Astúries 102
Astúries 141
Cantàbria 58
Cantàbria 91
La Rioja 28
La Rioja 47
Múrcia 149
Múrcia 231
València 547
València 634
Aragó 133
Aragó 240
Castella-la Manxa 199
Castella-la Manxa 377
Canàries 0
Canàries 0
Extremadura 112
Extremadura 174
Balears 165
Balears 167
Madrid 536
Madrid 636
Castella i Lleó 231
Castella i Lleó 543
Total 4.136
Total 5.714


RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS TRADICIONALS* 
Milions €2009
Catalunya 2.500
Galícia 540
Andalusia 1.828
Astúries 238
Cantàbria 235
La Rioja 87
Múrcia 364
València 1.295
Aragó 427
Castella-la Manxa 489
Canàries 397
Extremadura 188
Balears 377
Madrid 2.120
Castella i Lleó 557
Total 11.645


* Inclou els següents impostos: sobre el patrimoni, sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials, sobre actes jurídics documentats i taxa del joc.


Tots els conceptes els pots trobar aquí


Liquidació del model de finançament per grans conceptes:Invercat Borsa Inversió i Economia