27/9/09

Borsa Americana ¿La millor opció d’inversió?

Des de fa uns mesos no deixo de preguntar-me quina deu ser la millor opció d’inversió en borsa pels propers 2 anys: La borsa americana, la borsa de Barcelona, la borsa espanyola Ibex35, la borsa Japonesa, la borsa alemanya, la borsa italiana...

¿Quina borsa es comportarà millor els propers 2 anys?

Crec que una de les borses que es comportarà millor els propers 2 anys serà la borsa americana. Els motius pels quals crec que la borsa americana es comportarà millor que la resta son:

1. El dolar està en uns nivells molt baixos, el que afavorirà que hi entrin moltes inversions estrangeres. Ara per les empreses catalanes que tenen un coixí per invertir (ja se que son molt poques) tenen una oportunitat única per entrar en una mercat gegant a un preu 40% més barat que fa 3 anys.

2. Les inversions en infraestructures del govern americà i la seva reforma sanitària seran uns catalitzadors de la economia de EEUU . Segurament aquests catalitzadors faran que l’economia americana surti abans de la crisis i per tan la borsa americana anticiparà aquest millor comportament que la resta de països.

3. L’esperit americà de fer negocis, d’aixecar-se quan cauen i de voler ser sempre els millors, fa que siguin un país on tot es possible i els grans canvis es puguin realitzar en uns temps ínfims en comparació amb la burocràcia europea.

4. El seu aliat comercial Xines l’ajudarà a sortir de la crisis econòmica comprant més productes americans mitjançant l’augment del consum intern Xinés. A Xina l’interessa que EEUU surti quan abans millor de la crisis i el bitllet verd es revaloritzi perquè tenen una immensa reserva de dòlars que avui valen un 40% menys que fa un tres d’anys.

Aquests son els principals motius pels quals la borsa americana tindrà un comportament millor i més ràpid en borsa els propers 2 anys. ¿Vosaltres quina borsa creieu que es comportarà millor els propers 2 anys?

Invercat Borsa Inversió i Economia

Invercat Borsa Inversió Economia

A Invercat Borsa Inversió i Economia tractarem tots els aspectes relacionats amb l’economia i la inversió que afecten a les petites i mitjanes empreses. Analitzarem la borsa i el seu comportament des de un punt de vista orientat al inversor particular. L’evolució dels fons d’inversió i dels plans de pensions seran comentats per tal de tenir una visió el més acurada possible de cada un dels productes d’inversió disponibles pel inversor particular.

Invercat Borsa Inversió i Economia