16/2/10

Com les empreses s'estan beneficiant de la Web 2.0

Traducció lliure del informe: McKinsey Global Survey Results: How companies are benefiting from Web 2.0.

Com les empreses s'estan beneficiant de la Web 2.0

Els principals usuaris de les aplicacions Web 2.0 són també els que gaudeixen de més beneficis com ara major intercanvi de coneixements i comercialització més eficaç. Aquests beneficis solen tenir un efecte mesurable en el negoci.

En els últims tres anys, hem seguit l'adopció creixent de tecnologies Web 2.0, així com la forma com les organitzacions les estan fent servir. Aquest any, hem tractat de tenir una idea clara de si les empreses obtenen beneficis apreciables en el seus negocis de les seves inversions a la web. Els nostres resultats indiquen que n’hi han.

Prop de 1.700 executius de tot el món, a través d'una àmplia gamma d'indústries i àrees funcionals, van respondre a enquesta d’aquest any. Els vam preguntar sobre el valor que s'han donat compte en el desplegament de la seva Web 2,0 en tres àrees principals: dins de les seves organitzacions, externament, en les seves relacions amb clients, i en les seves relacions amb proveïdors, socis i experts externs.

Les seves respostes suggereixen per què la Web 2.0 continua sent de gran interès: el 69 per cent dels enquestats informen que les seves empreses han obtingut beneficis de negoci mesurables, incloent productes i serveis més innovadors, màrqueting més eficaç, un millor accés al coneixement, menor cost de fer negocis, i majors ingressos. Les empreses que van fer un major ús de les tecnologies, els resultats mostren, que van generar, inclús, més beneficis.

També es va observar de prop els factors que impulsen aquestes millores, per exemple, els tipus de tecnologies que estan utilitzant les empreses, pràctiques de gestió que produeixen beneficis, i qualsevol característica organitzacional i cultural que pot contribuir als guanys. Hem trobat que l'èxit de les empreses no només integren perfectament les tecnologies Web 2.0 amb els fluxos de treball dels seus empleats, sino que també creen una "empresa en xarxa", vinculant-se amb els clients i proveïdors a través de la ús d'eines Web 2.0. Tot i la recessió actual, una aclaparadora majoria diuen que seguiran invertint en la Web 2.0.

Beneficis de la Web 2.0

Les tecnologies Web 2.0 pot ser un poderós atractiu per a una organització, la seva interactivitat promet portar més empleats en contacte diari a un cost menor. Quan s'utilitza de manera eficaç, també poden fomentar la participació en projectes i compartir idees, el que aguditza la societat del coneixement en la empresa. Poden aportar major abast i escala per a les organitzacions com també, l'enfortiment de vincles amb els clients i millorar les comunicacions amb els proveïdors de i socis externs.

L'enquesta d'aquest any va presentar una forta evidència que aquests avantatges es tradueixen en guanys de negoci mesurables. Quan es va preguntar als enquestats sobre els beneficis a les seves empreses que han obtingut com a resultat de l'ús de tecnologies Web 2.0, el que més informen sovint destaquen es una major capacitat per a compartir idees, millor accés als coneixements experts, i reducció dels costos de les comunicacions, els viatges, i les operacions. Molts dels enquestats també diuen que les eines Web 2.0 han disminuït el temps de comercialització dels productes i han tingut l'efecte de millorar la satisfacció de l'empleat.

Més enllà de les fronteres de l'empresa, beneficis importants s'han degut a una millora de les interaccions amb les organitzacions i els clients. La capacitat de forjar llaços més estrets ha incrementat una major presa de consciència sobre els clients i els productes de les empreses i ha millorat la satisfacció del client. Els enquestats també diuen que han estat capaços de polir la seva capacitat d'innovació, potser perquè les seves empreses i clients de forma conjunta donen forma i co-crean els productes utilitzant les connexions de la Web 2.0. Alguns dels enquestats informen que aquestes interaccions amb els clients han donat lloc a augments mesurables en els ingressos.

Els enquestats van esmentar l'augment similars de guanys que resulten dels millors vincles amb proveïdors i socis. El més alt en aquesta llista de beneficis és la possibilitat d'obtenir accés a coneixements fora de les parets de la empresa més ràpidament. Aquests enquestats també citen els menors costos de comunicació amb els socis de negocis i menors costos de viatge.

També vam demanar als enquestats que especifiquessin el percentatge de millora que van experimentar en cada benefici reportat en les tres classes de beneficis. El nivell mitjà dels guanys derivats d'ús intern de la web 2.0 van des d'una millora del 10 per cent en els costos de funcionament en un increment del 30 per cent en la velocitat a la que els empleats són capaços d'accedir a experts externs.

Com les companyies estan utilitzant la Web 2.0

La Web 2.0 ofereix beneficis multiplicant les oportunitats de col.laboració i permetent que els coneixements es difonguin amb més eficàcia. Aquests beneficis els podem trobar mitjançant l'ús de les empreses de fonts d’informació automàtica com ara RSS2 o microblogs, on Twitter és la manifestació més popular. Encara que moltes empreses utilitzen una combinació d'eines, l'enquesta mostra que entre totes les beneficioses, les tecnologies més utilitzada són els blogs, wikis, podcasts, i que son les mateixes eines popular entre els consumidors.
Web 2.0 ús en empreses

Entre els enquestats que afirmen haver vist els beneficis dins de les seves empreses, moltes esmenten blocs, RSS, i les xarxes socials com a mitjà important d'intercanvi de coneixements. Aquestes xarxes sovint ajuden a les empreses a crear grups d'afinitat internament. Finalment, els enquestats informe utilitzant vídeos Web amb més freqüència respecta l'enquesta anterior, les millores tecnològiques han facilitat la producció de vídeos i la seva difusió a les organitzacions.

Els enquestats que declaren que les tecnologies web han enfortit els vincles de les seves empreses a els clients també citen els blogs i xarxes socials com importants. Ambdós permeten a les empreses distribuir informació sobre els productes més fàcilment i, tal vegada més crítica, conviden als clients a donar la seva opinió, i fins i tot a la participació en la creació de productes.
De la mateixa manera, aquells que han obtingut beneficis en les seves relacions amb proveïdors i socis, les eines escollides de nou són els blocs, xarxes socials i compartir vídeos. Mentre que els enquestats ens diuen que aprofitar coneixements d'experts de fora és la seva màxima prioritat.

Qui es beneficia

Independentment de la indústria, executius d'empreses que utilitzen més les tecnologies Web 2.0 també informen de més beneficis. La comparació de les indústries dels enquestats, els d'empreses d'alta tecnologia són els més propenses a reportar beneficis mesurables de la Web 2.0 en general, seguit per les empreses que ofereixen serveis de negocis, legals i serveis professionals. Les empreses amb ingressos superiors a mil millons de dòlars -juntament amb organitzacions B2B -, són més propensos a reportar beneficis que les empreses més petites o les empreses de consum.

Entre les funcions, els enquestats de tecnologies de la informació, el desenvolupament de tecnologia de negocis, vendes i màrqueting són més propensos a veure els beneficis en els diferents nivells que no pas aquells que estan en les finances o de compra. Els executius de TI, en general, es centren més en l'ús d'eines Web per aconseguir millores internes, mentre que les funcions de desenvolupament de negocis i vendes sovint es basen en les tecnologies per oferir millors perspectives en els mercats o per interactuar amb els consumidors.

Beneficis Web 2.0 ús en empreses

A nivell regional, els enquestats a Amèrica del Nord i l'Índia són més propensos a afirmar que estan obtenint beneficis derivats de l'ús de les seves companyies de la Web 2.0. Aquests enquestats també reporten nivells més alts d’ús de la tecnologia en general. Els enquestats a Amèrica del Nord i Xina reporten el major benefici pel client. Els de l'Índia i la Xina, mentre tant, són més propensos a reportar beneficis que es deriven de la les seves interaccions amb els clients i socis.

L'empresa en xarxa

Aquests resultats de l'enquesta indiquen que un tipus diferent de empresa podria estar sorgint una que fa que ús intensiu de les tecnologies interactives. Aquesta organització en xarxa, es caracteritza tant per la integració interna de les eines de la web entre els empleats, així com l'ús de les tecnologies per reforçar la relacions de la empresa amb els clients i els socis de negocis. Com a tal, les companyies que van reportar beneficis empresarials també van reportar alts nivells d'integració de la Web 2.0 en els fluxos de treball dels empleats. El més freqüent és implementar tres o més eines de xarxa i l'ús és elevat a totes aquestes organitzacions.

Aquest ús intern integrat de la Web 2.0 és també el model d'interacció fora de l'empresa. Els resultats de l'enquesta suggereixen que les organitzacions en xarxa han creat processos i plataformes Web que serveixen per a manejar una part significativa d'aquests llaços externs.

Enquestats que van declarar mesurables beneficis diuen que les seves empreses, de mitjana, tenen interaccions Web 2.0 amb el 35 per cent dels seus clients. Aquestes empreses han forjat vincles web similars amb el 48 per cent dels seus proveïdors, socis, i experts externs. Una estructura organitzacional que és més porosa i connectada poden fer a les empreses més resistents i adaptables, millorar la seva capacitat d'accedir al coneixement i per tant innovar més eficaçment.

Gestió de l'adopció

Moltes empreses experimenten amb tecnologies Web 2.0, però la creació d'un entorn amb una massa crítica de usuaris compromesos és més difícil. Els resultats de l'estudi confirmen que l'adopció exitosa exigeix que l'ús d'aquestes eines s'integrin en el flux de treball dels usuaris. A més, fomentar l’ús continuat requereix solucions diferents de la tradicional financera o incentius dels resultats com a eines de motivació. A la web de la comunitat, l'estat es construeix sovint en una reputació de fer contribucions significatives. Els enquestats diuen que els incentius no estructurats incorporant la filosofia d'Internet, com ara les classificacions pels companys i el reconeixement de la condició en línia, han estat més eficaços en fomentar l'adopció de Web 2.0.

Mirant cap al futur

La Web 2.0 utilitzada per les empreses sembla que estar desenvolupant unes arrels resistents. Més de la meitat de les empreses en aquesta enquesta te planificat augmentar les seves inversions en tecnologies Web 2.0, mentre que una altra quarta part esperen mantenir les inversions en els nivells actuals.

Entre els enquestats, les companyies que han obtingut beneficis de negocis apreciable de la Web 2.0, la actual recessió ha fet ha augmentar l'interès en les tecnologies, presumiblement perquè les empreses compten en l'ampliació dels seus guanys.

A través de tres categories principals d'ús (intern, clients i socis / proveïdors), al voltant d'un terç de tots els enquestats encara no han assolit els beneficis empresarials, ja sigui perquè no estan utilitzant la Web 2.0 per a un d'aquests fins, o perquè encara han d'aprendre com aconseguir beneficis mesurables amb les eines que estan utilitzant. No obstant això, la satisfacció amb la Web 2.0 és alta entre tots els usuaris. Això suggereix que la web 2.0 té un munt d'espai per créixer a mesura que més companyies s'esforcin per obtenir els beneficis que proporciona la Web 2.0.

Invercat Borsa Inversió i Economia

1 comentari:

Anònim ha dit...

Top 5 Casino Site 2021 | Lucky Club
Top 5 Casino Site 2021 · BetMGM – Welcome to the Lucky Club online casino luckyclub site, where you can bet on your favourite games · Lucky Vegas – Welcome to

Publica un comentari a l'entrada